Holymary’s Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny lagstiftning – Dataskyddsförordningen, som reglerar hur företag med flera får behandla så kallade personuppgifter. GDPR ersätter PUL, personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att stärka enskilda personers rättigheter över hur t.ex. företag får samla in och använda deras personuppgifter.

Denna policy beskriver hur Intima Svenska AB/Holymary.se – 556693-7008 nedan benämnd Intima, hanterar bolagets kunders personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med ditt köp.

Personuppgiftsansvarig:
Intima Svenska AB (556693-7008)
Drottninggatan 36
602 24 Norrköping

Vad är en personuppgift?

Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall kan det även gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-adress.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Intima
När du blir kund hos Intima samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, och telefonnummer. Det köpeavtal som vi gör i och med att du blir kund hos Intima utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning. Uppgifter som även sparas av Intima är köphistorik, kundnummer, ordernummer och IP-adress.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar Intimas Kundtjänst via e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara dina frågor och hantera ditt ärende vid t.ex. en retur eller reklamation. Detta gör vi för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Intima använder dina lämnade uppgifter till:

  • Att hantera ditt köp i vår nätbutik, beställningar, returer och reklamationer
  • Att kunna tillhanda hålla information om leveransstatus och eventuella frågor om leverans
  • Att hantera betalningar
  • Att hantera kundtjänstfrågor via e-post och telefon
  • Att hantera eventuella garantiärenden

Med vem delar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter delar vi med tredje partsleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden, som behandlar personuppgifter för Intimas räkning, till exempel våra betallösningar, speditionsbolag som utför våra leveranser, distribution av e-post, samt IT-relaterade tjänster så som lagring och underhåll.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Generellt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet som vi samlade in dina uppgifter för. För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa för att följa de lagliga skyldigheter vi har, såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Behandlingen av dina personuppgifter sker endast av Intimas personal samt våra personuppgiftsbiträden. Vid behandling och kommunikation med känslig information krypteras informationen på ett säkert sätt t.ex. med SSL/TLS.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter som finns registrerande om dig genom att begära ett registerutdrag. Du har även rätt att begära ändringar om dina uppgifter om dessa på något sätt skulle vara felaktiga. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om det inte strider mot våra skyldigheter gällande bokförings, – skatte- och konsumentlagstiftning. Du har närsomhelst rätt att avsäga dig att vi använder din e-postadress för direktmarknadsföring.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Utskick via e-post

Automatiska utskick
När du beställer från Intima.se så skickas per automatik en orderbekräftelse till din e-post. Du får även en e-post när din order har packats där du får information om din leverans så som kollinummer och datum för leveransen.

Nyhetsbrev
Du som kund kan prenumerera på våra nyhetsbrev via e-post och denna tjänst är helt valfri. Du anmäler dig via ett formulär eller i kassan vid orderläggning. Dessa utskick görs endast till de kunder som godkänt att mottaga dessa. Dessa utskick görs visa ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta prenumerationen antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen i Sverige är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.